DELA

Hjärtprojekt får 22 000

Föreningen Vårt Hjärta får 22 000 euro i bidrag ur penningautomatmedel för specialprojektet ” Ett modigt hjärta räddar liv”.

Projektet går ut på att alla Ålands elever i årskurs 6 ska utbildas i hjärt- och lungräddning.

Som ett pilotprojekt tränas elever i Vikingåsens skola, och lärarna får instruktörsutbildning med tanke nya elevkullar.

Fungerar pilotdelen bra fortsätter man med övriga skolor. (ms)