DELA
Foto: Maria Palme<07_Bildrubrik>FÖRGÄVES Den österbottniske företagaren vände sig förgäves till tingsätten för att få den ersättning han ansåg sig ha rätt till av kaféinnehavaren.

Hjälpsam säljare förlorade i rätten

En österbottnisk företagare som ville hjälpa en ekonomiskt pressad kund på Åland hamnade själv i kläm.
Vasabladet.fi berättade om fallet i söndags. Den österbottniske företagaren hade sålt utrustning för drygt 5 800 euro till en kaféinnehavare i Mariehamn. Affären gick via ett finansieringsbolag som kafeinnehavaren skulle göra avbetalningar till.

När säljaren fick veta att hon inte hade skött avbetalningarna erbjöd han sig att låna pengar till henne så att hon skulle klara dem. Till Vasabladet säger han att han gjorde det av helt ”själviska skäl”.

När hon meddelade finansieringsbolaget att hon betalade direkt till den österbottniske företagaren sade bolaget upp avtalet med honom. Sen skulle han själv lösa in den återstående skulden.

Ärendet hamnade i Ålands tingsrätt som avgjorde det till kafeinnehavarens fördel.

– Hon bestred kravet och sade att hon inte hade någon skuld till mig, säger den österbottniske företagaren till Nya Åland.

Han kunde inte kunde styrka att det fanns ett skuldförhållande.

Han vände sig till hovrätten, som gick på tingsrättens linje, och högsta domstolen tog inte upp ärendet.

Han ålades också att betala juristkostnader på drygt 2 000 euro för hovrättsbehandlingen.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!