DELA

Hitta i flaggdjungeln på Prideparaden!

Flagga 1: Regnsbågsflaggan (prideflaggan). Står för stolthet och mångfald hos homosexuella, bisexuella och transpersoner. Regnbågsflaggan står även för respekt för medmänniskor och tolerans. Rött står för mod; orange står för möjligheter; gul för utmaningar; grön för strävan efter tolerans; blå för behovet av att utbilda och sträva efter global sammanhållning; mörkblå representerar pessimism och en påminnelse om att människor har behov som kan mötas genom samarbete; lila står för värme, skönhet och vänskap.

Flagga 2: Transflaggan. De ljusblå ränderna representerar den traditionella färgen för nyfödda pojkar. De råsa ränderna står för nyfödda flickor. Den vita mittendelen representerar de som inte vill se sig som enbart flicka eller pojke.

Flagga 3: Bisexuellas flagga. Bisexualitet är en sexuell läggning där personen känner sexuell och emotionell dragning till personer oavsett kön. Den magentafärgade delen representerar kärlek till det egna könet, den blå delen kärlek till det motsatta könet och den lavendellila delen kärlek till både det egna och det motsatta könet.

Flagga 4: Läderflaggan. Symbol för läderkulturen som är den homosexuella delen av BDSM- och fetischkulturen, där folk gärna klär sig i läder.

Flagga 5:  Intergender (eng. genderqueer) är ett begrepp som ofta används för att beskriva könsidentiteter som ligger mellan eller bortom de traditionella könskategorierna man och kvinna. Det kan användas både som en paraplyterm och som specifikt begrepp för en könsidentitet som ligger mellan kön.

Flagga 6: Björnflaggan. Björnrörelsen är en subkultur för homo- och bisexuella män som föredrar ideal som tydligt avgränsar sig från normidealen inom homovärlden. De utseendemässiga idealen betonar maskulinitet och kraftig kroppsbehåring, och gärna en rundlagd kropp.

Flagga 7: Pansexuellas flagga. Att vara pansexuell innebär att man dras till människor oavsett könsidentitet eller läggning. Blå står för de som ser sig som män; rosa för de som ser sig som kvinnor; och gul för de som ser sig som något mitt emellan eller inget dera.

Flagga 8: Asexuellas flagga. En asexuell person är en människa som inte känner sexuell attraktion till någon eller som har lågt eller frånvarande intresse att ha sex. Asexualitet kan beskrivas som en typ av sexuell läggning, eller avsaknad av sexuell läggning. I flaggan står svart för asexualitet; grå står för gråzonen mellan asexuella och resten av läggningarna; vit för icke-asexuella partners och närstående, och lila står för sammanhållning.

Text: Leo Sarling

Foto: Rasmus Olin