DELA
Foto: Erkki Santamala

Flera alternativ för lagtinget

Naturbruksskolan, Tillfällets före detta lokal ovanför Maxinge och stadshuset samt Ålandstrafikens utrymmen. Till något av de här utrymmena flyttar lagtinget när lagtingsbyggnaden ska renoveras i juni.

Som Nya Åland tidigare har berättat ska lagtingshuset renoveras och byggs till.

Vilket av de tre alternativen det slutligen blir beslutar talemanskommissionen den 9 mars om allt går enligt planen. Då ska föredragande tjänsteman, lagtingsdirektör Susanne Eriksson presentera sitt förslag. Vilket alternativ som ligger bäst till vill hon ännu inte avslöja med hänvisning till att ärendet är under beredning.

I kanslikommissionen ingår talman Johan Ehn (MSÅ) vice talmännen Veronica Thörnroos (C) och Viveka Eriksson (Lib), samt Carina Aaltonen (S) och Lars Häggblom (Ob). (al)