DELA
Foto: Jonas Edsvik
HI vill att kollektivtrafiken utökas. Det framkommer i en av partiets budgetmotioner.

HI vill ha klimatramar i rambudgeten

Hållbart initiativ vill att en åländsk klimatlag läggs till i landskapsregeringens vårbudget.