DELA

HFD slår landskapet på fingrarna i fornminnesärende

147 000 euro. Så mycket skulle en arkeologisk undersökning av sandtäkt kosta för en samfällighet som ansökt om att fornlämningsstatusen rubbas.