DELA
Foto: Sigge Arkitekter

Heta byggfrågor i stadsnämnder

Protester från stadsbor och protester från tjänstemän kryddar stadens nämndmöten den här veckan.
Den kontroversiella frågan i stadsutvecklingsnämnden i kväll handlar om de betydligt högre hus på fyra och en halv våning som fastighetsägarna Roger Rundberg, Rundbergs bil & service, och Tomas Brunberg, Bruson Invest ab, har anhållit om att få uppföra vid servicestationerna vid Strandgatan. Ärendet har behandlats flera gånger i nämnden sedan 2011.

En politisk majoritet stöder fastighetsägarna. Stadsarkitekt Sirkka Wegelius har däremot konsekvent varit emot planerna och har i juni reserverat sig mot nämndens beslut om att ändra stadsplanen enligt fastighetsägarnas önskemål.

Wegelius står också nu fast vid sina tidigare åsikter.

– Stadsarkitektens bedömning kvarstår att planändringen bör utgå från den stadsbildsmässiga helhetsstudien, att de kulturhistoriska värdena bör beaktas, likaså betydelsen av de gällande stadsplanernas struktur för kvarteret och en jämlik behandling av markägarna samt att de som berörs av planförslaget ska ges möjligheter till insyn och påverkan.

Också stadens byggnadsnämnd har möte i morgon kväll. I den nämnden handlar den kontroversiella frågan om bygglov för de bostadsvåningshus som Dennis & Macke ab vill uppföra på Kaptensgatan 13 och 15. Bolaget ägs av Dennis Jansson och Markus Sundman.

Planerna ledde i somras till ett rivnings- och byggnadsförbud för tomterna men framför allt till ett politiskt storbråk som skakade stadsstyrelsen.

Läs mer i måndagens Nya Åland!