DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>KRITISK Veronica Thörnroos (C) beskyllde regeringen för orealistiska experiment.

Het debatt om jordförvärvslagen

I lagtingets frågestund hettade det till mellan vice talman Veronica Thörnroos (C) och kansliminister Nina Fellman (S) angående jordförvärvslagen.

I slutet av december beviljades fastighetsaktiebolaget Björnsnäs på Kökar jordförvärvstillstånd för ett strandområde där man detaljplanerat för att sälja byggplatser via aktier. För att tillståndet skulle beviljas ingår villkoret att aktierna inte får överlåtas till någon utan hembygdsrätt eftersom det i Björsnäs fall också inkluderar marken som huset står på. Andra måste ha landskapsregeringens tillstånd för att få förvärva aktier.

Veronica Thörnroos kallade en eventuell ändring av jordförvärvslagen en frontalkrock mellan Fellman och tjänstemännen.

Fellman å sin sida hävdade att lagen måste ses över och att processen måste drivas politiskt och juridiskt. Hon utlyste ett brett samarbete eftersom en ändring av lagen måste ha kvalificerad majoritet i lagtinget.

– Att experimentera med jordförvärvslagen skrämmer mig. Det som är exceptionellt vad gäller ändringar i jordförvärvslagen är att eventuella uppluckringar blir permanenta, sade Veronica Thörnroos.

– Under den långa period som Centern suttit i Landskapsregeringen har man luckrat upp lagen till den nuvarande formen som är trasig och svår att tillämpa. Det är vårt ansvar att titta på vilka möjligheter som finns för att modernisera lagen, sade Nina Fellman.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!