DELA
Foto: Erkki Santamala

Herman Lindqvist talar om Åland

Den 27 april kommer kände svenske författaren och journalisten Herman Lindqvist till Mariehamn och föreläser på temat ”Åland i det hundraåriga Finland”.

Moderat Samling arrangerar föreläsningen på Bio Savoy, och Lindqvist ska även föreläsa för gymnasieskolorna,

I ett pressmeddelande framhåller moderaternas ordförande Annette Holmberg-Jansson att när aktuella frågor som ny självstyrelselag, SoTe-reformen och studiemöjligheterna debatteras på Åland är en tillbakablick ”genom en utomstående iakttagares ögon med insikter i det historiska skeendet värdefull”. (ms)