DELA

Hemvårdsstödet kan överskrida budget

82 000 extra kanske inte räcker till för att täcka upp merkostnaderna i och med det höjda hemvårdsstödet. Sådana indikationer presenterades på kommunstyrelsemötet i Jomala i måndags.
Sedan landskapsregeringen beslöt om ökat hemvårdsstöd i januari budgeterade Jomala kommun 82 000 euro i merkostnader för hemvårdsstödet jämfört med tidigare. Nu finns indikationer på att det kan bli dyrare än så, berättar kommundirektör John Eriksson.

– Det är för tidigt att säga än, men det ser inte ut som att summan kommer att hålla. Jag vill poängtera om att det handlar om tidiga indikationer och mycket hinner ändra, säger han.

Kommunerna betalar hemvårdsstödet, men utgifterna kompenseras delvis genom landskapsandelar.

Fler dagisbarn

Andelen barn i kommunal barnomsorg har ökat med två procent under perioden 14 oktober 2015- sjätte april 2016. Man kan alltså dra slutsatsen att hemvårdsstödet inte har avlastat den kommunala barnomsorgen. Hemvårdsstöd kan lyftas fram tills dess att barnet fyllt tre år. På kommunstyrelsens möte presenterades siffror som visar att både antalet och andelen barn i kommunal barnomsorg för de under två år har ökat. Från tre års ålder och uppåt är antalet och andelen barn i kommunal barnomsorg oförändrat.