DELA
Foto: Jonas Edsvik

Hemkarantän i första hand för husdjur från Ukraina

Såvitt känt är det bara ett fåtal husdjur som anlänt från Ukraina till Åland med sina ägare. – Tullen informerar också oss endast i de fall där dokumentationen varit bristfällig och de lagt ett husdjursbeslut. Övriga inpassager registreras ingenstans, säger Maria Borgström, veterinär vid landskapsregeringen.