DELA
Foto: Oliver Nyholm

Hellre åländsk studielag i riket

Ska de ålänningar som studerar i riket få åländskt studiestöd och bostadstillägg eller rikets allmänna bostadsbidrag? Det undrar social-och hälsovårdsministeriet med anledning av att bestämmelserna ändrats i riket.

Landskapsregeringen svarar att man föredrar ett enhetligt system där studerande är berättigade till bostadstillägg enligt åländska studiestödslagen.

– Högskolan på Åland, Högskolan på Ålands studerandekår Skåhla, Ålands gymnasium och Ålands Folkhögskola har hörts men har valt att inte framföra något ställningstagande i ärendet. Ålands arbetsmarknads-och studieservicemyndighet har hörts i ärendet och understöder landskapsregeringens ställningstagande, skriver landskapet i sitt svar till ministeriet. (tt-s)