DELA

HD tog inte upp körförbudsbesvär

Högsta domstolen har inte beviljat åklagaren besvärstillstånd i ett fall som gäller längden på körförbudet i en rattfylleridom.

Därmed blir Åbo hovrätts dom i kraft.
Fallet är en av de domar från Åbo hovrätt där körförbud som utfärdats av Ålands tingsrätt i enlighet med Ålands körkortslag. Hovrätten ansåg att straffet var för hårt jämfört med straff för motsvarande brott på fastlandet, och sänkte längden på körförbudet.

Högsta domstolen beslöt i början av mars i ett motsvarande fall att det är Ålands körkortslag som gäller på Åland och att hovrättens praxis att förkorta körförbuden var fel. HD-domen är ett prejudikat och slår fast hur rattfyllerifall på Åland ska behandlas i framtiden. Nu väljer HD att inte ta upp ytterligare ett rattfyllerifall från Åland.

Ledande landskapsåklagare Henrik Lindeman är på semester och har därför inte bekantat sig med det senaste HD-beslutet. Han säger att prejudikatfrågan är avgjord genom domen i mars.

– Det skulle falla sig logiskt att de (HD) anser att hela prejudikatfrågan är avgjord och att det därför inte finns orsak att ta upp det här fallet, säger han.