DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>FULLT HUS Tingsrättens väntrum var fullt till sista plats när rättegången om grovt sabotage mot två Långbergsödabor hölls sensommaren 2013. Nu har ärendet avgjorts slutligt eftersom högsta domstolen inte prövar hovrättens fällande dom.

HD prövar inte Långbergsöda-besvär

Högsta domstolen har beslutat att inte pröva hovrättens dom för grov skadegörelse mot två personer i Saltvik Långbergsöda.

Det innebär att hovrättens dom gäller.
Bråket om fornlämningarna från stenåldern i byn mellan bybor och landskapets museibyrå har pågått i decennier och gått över till nya generationer. Hösten 2010 inträffade det som sedan polisanmäldes, avgjordes i tingsrätten, prövades i hovrätten och som till sist fördes till högsta domstolen av de två dömda byborna, son och far.

Redan i somras meddelade högsta domstolen att besvärstillstånd inte ges och att hovrättens ett år gamla dom blir bestående.

Det innebär att sonen, som dömdes för grov skadegörelse, tilldöms ett villkorligt fängelsestraff på ett år och två månader. Han ska solidariskt med sin far betala 25 000 euro i skadestånd till landskapet Åland för den förstörda stenåldersboplatsen som grävdes sönder i samband med sandtäkten hösten 2010.

Faderns dom på fem månader villkorligt fängelse för medhjälp till grov skadegörelse står likaså fast.

Hovrätten sänkte både straff och skadestånd jämfört med tingsrättens dom. Tingsrätten dömde i september 2013 far och son till villkorligt fängelse i ett år och åtta månader för byggnadsskyddsbrott och ålade dem att solidariskt betala skadestånd på 62 000 euro till landskapet.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!