DELA
Foto: Jonas Edsvik

HD godkänner kommunreformen

”Inget hinder för ikraftträdandet av landskapslagarna om kommunstrukturen på Åland”. Så rubriceras ett pressmeddelande från HD som skickades klockan 16.00.

Pressmeddelandet fortsätter:

Högsta domstolen (HD) har idag gett ett utlåtande till republikens president över landskapslagarna om kommunstrukturen på Åland. HD anser att landskapslagarna med undantag för en paragraf som närmast är av teknisk natur har stiftats inom ramen för den lagstiftningsbehörighet som hör till landskapet Åland.

Syftet med den i november 2018 antagna landskapslagen om en reform av kommunstrukturen är att genomföra reformen av kommunstrukturen på Åland så att landskapet senast 1.1.2022 består förutom av Mariehamn av tre kommuner. Landskapslagen innehåller bestämmelser om vilka nuvarande kommuner som ska bilda de nya kommunerna samt om förfarande och tidtabell för processen. I sitt utlåtande konstaterar HD att kommunindelningen enligt självstyrelselagen för Åland hänförs till landskapets lagstiftningsbehörighet. Enligt HD:s bedömning strider landskapslagen inte heller mot bestämmelserna om kommunal självstyrelse och administrativa indelningar i Finlands grundlag.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!