DELA
Foto: Jonas Edsvik

Havsvidden tvingas ersätta tidigare hotelldirektör

Havsvidden Ab måste betala 6 120 euro i semesterersättning, 1 674,42 euro för lön för väntedagar och delvis ersätta rättegångskostnaderna för bolagets tidigare hotelldirektör Katarina Stylander. Det avgjorde Ålands tingsrätt i dag.

Stylander yrkade också på 2 716,98 euro i ersättning för JP-dagar, vilket är en ersättning för arbete under vissa helger, vilket tingsrätten förkastade. Havsvidden ab ska ersätta Stylanders rättegångskostnader på en summa av 8 000 euro, vilket är betydligt mindre än de 17 562,40 euro som hon yrkade på.

Havsvidden bestred alla av Stylanders yrkanden och krävde i sin tur Stylander på skadestånd för uppsåtligt eller oaktsamt brytande mot arbetsavtalet. De menade att hon varit frånvarande från arbetet utan orsak och på grund av oaktsamhet i sin roll som ansvarig chef bidragit till ekonomisk skada för bolaget. Havsvidden krävde också att Stylander skulle ersätta bolaget för dess rättegångskostnader. Tingsrätten förkastade samtliga av Havsviddens anspråk.

Läs mer i morgondagens Nya Åland!