DELA
Foto: Annika Orre

Havsvidden-planer upphävs

Kommunfullmäktige i Geta hade inte övervägt behovet av en miljökonsekvensbedömning på korrekt sätt när detaljplanen för ett nytt kvartersområde för Havsvidden antogs i fjol.

Därför upphäver Ålands förvaltningsdomstol beslutet och återförvisar ärendet till kommunen. Besvären hade lämnats in av kommunmedlemmar, rågrannar och av föreningen Ålands natur och miljö. Planen gäller elva nya klipphus på fyra områden.

Det planerade området ligger väster om den nuvarande hotellanläggningen och Havsvidden planerar att bygga stugby och semestercenter på området.

Också den detaljplan som har som syfte att möjliggöra fritidsbebyggelse på en enskild fastighet nära Havsviddens område upphävs eftersom planen inte anses reglera områdets användning och förutsättningarna att ordna vatten och avlopp ifall fastigheten styckas upp.