DELA
Foto: Jonas Edsvik

”Havsvidden-MKB hör hemma i sopkorgen”

Utkastet till miljökonsekvensbedömning för Havsvidden får tummen ner i det enda utlåtande som lämnats in till Geta kommunkansli. Ett beställningsverk där viktiga frågor inte har beaktats, hävdar kritikerna.

En av dem som står bakom utlåtandet är Anders Jansson, fullmäktigeledamot i Geta, som var kritisk redan när avgränsningsmötet hölls tidigare i vår.

– Sammanfattningsvis anser vi att utkastet som den svenska konsultfirman tagit fram hör hemma i sopkorgen.

Den allra skarpaste kritiken riktar de mot att MKB:n gäller enbart det område en bra bit väster om Havsvidden som bolaget vill exploatera, alltså detaljplanen för Havsvidden 5.

– Både Ålands förvaltningsdomstol och kommunstyrelsen konstaterade i fjol att miljökonsekvensbedömningen ska göras för hela Havsvidden-komplexet, alltså också de delar som byggts tidigare.

Anders Jansson hävdar att konsultfirman, på uppdrag av Havsvidden, med avsikt har åstadkommit ett ordrikt utkast där man inte tar upp viktiga miljö- och naturaspekter.

– Det är alldeles uppenbart att man har gjorts så för att dölja det faktum att Havsvidden inte har velat göra en ordentlig miljökonsekvensbedömning.

Utkastet är utformat som ett beställningsverk och bör därför betraktas som en partsinlaga och inte som ett opartiskt utredningsarbete, konstateras i kritikernas utlåtande. De protesterar mot tillvägagångssättet – som enligt dem kännetecknat etableringen och utvidgningen sedan starten – och uppmanar kommunstyrelsen att se följderna av Havsviddens hårda exploatering av av ett unikt och känsligt naturområde. En opartisk utredning av hela komplexet hade, skriver de, visat ett stort och brutalt ingrepp i landskapsbilden.

Läs mer i papperstidningen eller e-Nyan!