DELA
Foto: Maria Palme

Havsvidden-arkitekt sparkas efter intervju

Arkitekt Ulla Koponen kritiserade exploateringen av Havsvidden i en intervju tordagens Nyan. Nu får hon sparken.

– Det första steget är nu att anhålla om att få byta områdesarkitet, säger Oscar Lindfors, juridiskt ombud för Havsvidden AB.
Orsaken till missnöjet är att de inte längre har samma syn på förslaget, vilket Oscar Lindfors säger framgår tydligt i torsdagens Nyan-intervju med Ursula Koponen.

– Hon har inte gjort något i ärendet sedan 2014. Det är lite märkligt att hon sätter namn på ett planförslag som hon tre år senare inte står bakom. Vi tolkar efter den intervjun att hon ändrat uppfattning, säger han.

Oscar Lindfors vill inte säga något om vilken arkitekt som kan komma på fråga att ta över.

– Kommunen ska också först samtycka till vilken arkitekt vi föreslår.

Vad i hennes uttalanden reagerade ni på?

– Det kan jag inte gå in på då jag inte har artikeln framför mig. Jag kan inte peka på något specifikt.

I intervjun som ligger till grund för den infekterade konflikten ifrågasätter Ursula Koponen Havsvidden AB:s uppfattning om att ägaren har rätt att exploatera klippkusten och att miljön inte ska vara skyddad i lag eller förordning, vilket ägarrepresentanten Oskar Svensson och Oscar Lindfors i lördags hävdat i tidningen Åland.

Hon säger också i intervjun att Getamassivet har särskilda miljövärden på grund av den storslagna landskapsbilden.

– Oberoende av om området just nu är skyddat eller inte i lag och förordning, kan det skyddas i detaljplanen eftersom det utan tvekan fyller alla lagens krav. Det finns alltså juridiska grunder att tillämpa paragrafen och begränsa markägarens rätt att exploatera, säger hon i intervjun.

När Nyan når Ursula Koponen sent på torsdagskvällen för en kommentar till Havsviddens beslut, säger hon att hon inte känner till att de vill avsluta samarbetet.

– Det är helt okej om de nu vill att någon annan gör det. De har rätt att göra så, men naturligtvis hade det varit artigt om man meddelat det. Kanske de har tänkt meddela det och inte fått tag i mig, säger hon.