DELA
Foto: Ralf Carlsson

Uppdaterad kl 19.12: Många inställda färjturer – strömmen tillbaks för de flesta

Flera av skärgårdsfärjorna har haft svårigheter på grund av den hårda vinden. Knipan kunde inte angöra Torsholma klockan 12.00. Knipan försöker i stället angöra Lappo, varifrån Bärö kör lasten till Torsholma.

Gudingen kunde inte heller angöra Kökar klockan 12.00 utan gick tillbaka till Långnäs. Avgången från Kökar klockan 15.00 ställs in.

Ejdern angjorde inte heller Kyrkogårdsö på avgången från Kökar klockan 12.30.

Klockan 14.12 kompletterade Ålandstrafiken informationen:

Knipan kommer inte att angöra Torsholma kl 18.00. Bärö ersätter Knipan på avgång kl 17.15 från Lappo till Torsholma och kl 18.00 från Torsholma till Lappo. Störningar i Asterholmatrafiken under tiden.

Knipan fortsätter enligt turlista ca kl 18.20 från Lappo till Hummelvik.

Klockan 16.06 kom nästa trafikmeddelande:

Viggens avgång 18.00 från Åva och 20.45 från Osnäs ställs in.

Avgången 21.25 från Åva beräknas avgå enligt turlista.

Enligt Ålands elandelslags avbrottskarta är klockan 17.30 1483 hushåll på norra Åland utan ström. 20 minuter senare hade antalet minskat till 887. Klockan 18.35 var det nere i 387 och 19.12 i 123.
Enligt avbrottskartan uppskattades alla fel vara åtgärdade mellan klockan 20 och 21.