DELA
Foto: Stefan Öhberg

Hård konkurrens pressar ned Viking Lines vinst

Något större omsättning och något lägre resultat efter skatter. Viking Lines bokslut för 2017 visar att fjolåret i stort sett gick som året innan.
Viking Lines omsättning under 2017 steg till 522,7 miljoner euro jämfört med 519,6 miljoner året innan. Resultatet efter skatter minskade samtidigt till 5,3 miljoner jämfört med 8,0 miljoner 2016.

Det hårda konkurrensen skapar press på både priser och volymer vilket sänker införtjäningen per passagerare negativt, uppger rederiet. Under 2018 väntas även bunkerprisnivån stiga.Viking Line ska svara på utmaningen genom att öka fokus på resultat och förenkla sitt arbetssätt och organisation. Förändringen ska enligt rederiet påverka resultatet positivt.

Dan Helenius