DELA

Härbärge fick stöd av Leader

Pilgrimshärbärget på Kökar har fått Leaderstöd för att rusta upp Kökars församlings ladugård till boende för pilgrimer och andra gäster.

Projektet drivs av föreningen Franciskus på Kökar med Christian Pleijel som kontaktperson.

År 2013 genomförde föreningen med stöd av Leader en förstudie av projektet och detta förverkligas nu. Projekttiden utgår den sista maj 2018.

Totalbudget ligger på 60 278 euro. Leaderstödet är 36 167 euro. (ka-f)