DELA

Här planeras nya hotellägenheter

Husen på Kaptensgatan 13 och 15 i Mariehamn ska rivas.

I stället byggs 40–50 nya hotellägenheter.

– De gamla husen på Kaptensgatan är dåligt isolerade och drar en massa olja, de är riktiga miljöbovar, säger Dennis Jansson som tillsammans med Markus Sundman har bolaget Dennis&Macke ab som äger fastigheterna.

De vill nu bygga nytt.

– Gällande detaljplan tillåter rivning för att förtäta stadskärnan.

Exakt hur tät stadskärnan ska bli på de här tomterna är inte klart i det här skedet. Projektering pågår med utgångspunkten att få 40–50 nya hotelllägenheter. Husen består, med undantag av en lägenhet, i dag av hyresbostäder.