DELA

Här kör 4 200 för fort – varje vecka

Idrottsgatan är en av många gator i Mariehamns innerstad där maxhastigheten är 30 km i timmen. Idrottsgatan är samtidigt en av de 30-gator där många kör alldeles för fort utan att lagbrottet har några effekter alls.

De boende har länge fört diskussioner med stadens tjänstemän och på sistone också mot politiker för att få en ändring tillstånd.

För, som de säger: Det är bara en tidsfråga innan en allvarlig olycka händer, särskilt som antalet barn är stort vid gatan som genomgått ett generationsskifte under senare år.

Idrottsgatan har blivit ett slags smitfil mellan Ålandsplan och centrum. Antalet fordon har ökat kraftigt under de senaste femton åren och också hastigheterna. Och att de boende har fog för sin oro visar de trafikmätningar som tekniska verken gjorde i två repriser på gatan i höstas.

Om man översätter de procentuella siffror som anges till absoluta tal kommer man fram till att cirka 4 200 fordon per vecka kör för fort – 60 procent av alla fordon – och att cirka 420 fordon per vecka kör över 50 km i timmen. 70-120 fordon körs över 60 km i timmen. De högsta hastigheterna som mättes upp var mellan 87 och 108 km i timmen, en siffra som infrastrukturdirektör Kai Söderlund fann ”alarmerande”.

Omkring tusen fordon per dygn i medeltal framförs på gatan. Utgående från mätningen håller cirka 100 fordon per vecka en fart som är dubbelt högre än tillåtna 30 km i timmen, något som i normala fall ger kännbara böter och risk för indraget körkort.

På cykel- och gångbanan intill trängs promenerande skolbarn och dagisbarn med föräldrar med jäktade cyklister.