DELA

Åland Gallup: Har du ändrat dina vanor på grund av högre priser?

Har du sänkt värmen hemma, börjat handla billigare råvaror eller cykla till jobbet på grund av de stigande priserna? Det frågar Åland Gallup i oktober månads fråga.

Konsumentpriserna steg med 7,4 procent i september, i jämförelse med priserna i september förra året. I augusti var ökningstakten 6,2 procent. Det rapporterar Åsub. Främst är det priserna på bostäder, vatten, el och bränsle samt livsmedel som ökat i pris.

Både öster och väster om Åland har prisutvecklingen varit ännu större.

I Finland steg konsumentprisindex med 8,1 procent i september, jämfört med september i fjol. I augusti var inflationen 7,6 procent i Finland. De svenska konsumentpriserna steg i genomsnitt med 9,7 procent i september.

Hur påverkar det här konsumenterna? Det undrar Nya Åland i oktober månads gallup genom att fråga om vilka åtgärder man vidtagit för att sänka sina kostnader. Den här gången får man kryssa i flera alternativ.

Hushållen använder mindre el

Hushållen i Finland har vidtagit åtgärder för att sänka sin elförbrukning i september. Hushållen har minskat sin elanvändning med 13,5 procent i jämförelse med samma period som förra året. Att sänka förbrukningen är det effektivaste sättet att sänka priset på el, enligt Jukka Leskelä, vd för Finsk energiindustri. Att användningen minskat har gjort att Finland sänkt sin nettoimport av el med 69 procent i september.

Det här enligt ett pressmeddelande från föreningen Finsk energiindustri, som representerar företag som producerar, förmedlar och säljer el, gas och fjärrvärme i Finland.

Delta anonymt

Som vanligt ställs också frågan om vem man skulle rösta på om det var val i dag.

Åland Gallup är en enkätundersökning som administreras av Mats Adamczak.

Precis som tidigare behöver du ett Facebook-konto för att kunna vara med, men dina svar är anonyma. Gallupen är öppen fram till tisdag kväll.

Här hittar du gallupen.

På grund av Facebooks säkerhetsuppdateringar, med mål att skydda användare och undvika missbruk av konton, behöver du som deltar i gallupen via smarttelefon eller läsplatta logga in på ditt Facebook-konto på nytt för att skicka in dina svar. Klicka på den blå symbolen ”Log in with Facebook” som finns högst upp gallupsidan och uppge där dina inloggningsuppgifter.

Det går också bra att använda webbläsaren i telefonen/plattan (precis som du gör när du använder en dator) och logga in på facebook.com. Där söker du sedan upp Åland Gallup och fyller i dina svar.

Frågorna i Åland Gallup

Har du ändrat dina vanor på grund av inflationen och stigande priser? Du kan välja flera alternativ.
Ja, jag väljer bort inköp och eller aktiviteter, exempelvis restaurangbesök eller kultur/idrottsupplevelser, som sätter guldkant på tillvaron.
Ja, genom minskad bilkörning.
Ja, genom minskade/ändrade inköp av mat och hushållsartiklar.
Ja, genom att vidta åtgärder för att sänka kostnaden för uppvärmning.
Ja, jag är mer noggrann med elförbrukningen hemma.
Ja, jag har sett över mina lån.
Nej, jag har inte vidtagit några åtgärder.
Jag kan inte ta ställning.

Tycker du att det var rätt av Hållbart initiativ att lämna regeringssamarbetet?
Ja.
Nej.
Jag kan inte ta ställning.

Som vanligt ställs även frågan om vilket parti man skulle rösta på om det var val i dag.