DELA

Här dricker staden och Dennis Jansson försoningskaffe

Vid 15.30-tiden på torsdagen satt Dennis Jansson och festivalgeneral Pier Schmid och drack försoningskaffe tillsammans med Terese Flöjt, stadens verksamhetsutvecklare, och stadsdirektör Barbara Heinonen.
Nu är både ett rent hyresavtal samt ett marknadsföringsavtal undertecknat.
Striden mellan Rockoff och Mariehamns stad är över. På torsdagen träffades parterna för att rensa luften och bli vänner. Dennis Jansson skrev under hyresavtalet – ett likadant, men utan noteringar – och marknadsföringsavtalet. Efteråt drack man försoningskaffe.
Smakar det gott?
– Ja, svarar alla unisont.
Hyresavtalet är precis som det som fanns tidigare, men i marknadsföringsavtalet finns några tillägg.
I höst ska man träffas igen för att fortsätta diskussionen och jobba för att tillsammans utveckla festivalen.