DELA
Foto: Rasmus Olin<07_Bildrubrik>FÖRSVINNER Både den röda byggnaden, Fahlers gamla bastu, den vita och också den mot Strandgatan ska rivas för att ge plats åt många nya bostäder.

Här byggs nya bostäder

Hyresgästerna på Strandgatan 25 har sagts upp.

De tre husen på tomten rivs till förmån för ett nytt bostadskomplex.
I den nya stadsplanen som krävdes för att förstora och bygga om polishuset i Mariehamn har granntomten på norra sidan, Strandgatan 25, fått både utökad byggnadsrätt och högre exploateringstal. I dag får ett nybygge bli tre och en halv våning högt mot Strandgatan och två våningar mot Servicegatan.

Den utökade byggrätten kommer fastighetsägaren, Ålands ömsesidiga försäkringsbolag, också att utnyttja. Samtliga tre befintliga hus som finns på tomten ska rivas för att ge utrymme till nya bostäder.

De nuvarande hyresgästerna har redan sagts upp men exakt när rivningen och byggandet kör igång är oklart. Projektet ännu är på idéstadiet och ritningarna till den nya byggnaden är inte klubbade ännu eftersom Ömsen vill vänta på att landskapet kommer i kapp med ombyggnaden av polishuset.

Det kan dröja ett tag. Sten Eriksson, vd för landskapets fastighetsverk, räknar med en byggstart för polishuset tidigast våren 2017.

– Avsikten är att upphandla konsulter för planeringen av ombyggnaden nu i mars, säger Sten Eriksson.

– Själva planeringen kommer att ta ett tag, cirka ett år.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!