DELA
Foto: PRIVATINTE OLAGLIGT Att locka örnar till vindkrafverk med hjälp av slaktrester är inte olagligt eftersom det anses vara en indirekt påverkan om en örn skulle dö. PRIVAT

Här är dödsfällan för havsörnar

Någon försöker ta livet av örnar genom att locka dem att flyga in i vindkraftverks roterande vingar. För att locka örnarna har någon lämnat slaktrester på berget i närheten av vindkraftverket.

– Det är inte olagligt men beklagligt, säger vikarierande byråchef på miljöbyrån Inkeri Ahonen.
Havsörnen mår bra på Åland enligt Inkeri Ahonen på landskapets miljöbyrå. Kanske den mår för bra eftersom det nu har uppdagats ett sätt att minska på örnbeståndet utan att bryta mot lagen.

Havsörnen är klassad som skyddsvärd och får inte påverkas negativt. Det betyder att man inte får bygga vägar eller avverka skog där det kan finnas örnar utan tillstånd. Men det här fenomenet kan inte enligt nuvarande lagstiftning ses som direkt påverkan utan enbart indirekt påverkan vilket gör att det inte ur naturvårdssynpunkt är olagligt.

– Även om det är mycket beklagligt, säger Inkeri Ahonen.

Orsaken till att minska örnbeståndet tros vara att skydda fågelstammen som jagas av människor, speciellt ejdern.

Läs mer i dagens Nya Åland!