DELA
Foto: Erkki Santamala

Hans Mattsson ab aktuellt för Itiden 3

Snart ska projektet Itiden etapp 3 köra i gång.

Landskapet inleder nu kontraktsförhandlingar med byggnadsfirman Hans Mattsson ab.
Landskapet Ålands pensionsfond har beslutat att inleda kontraktsförhandlingar, för upphandling av totalentreprenad, med företaget Byggnadsfirma Hans Mattsson Ab.

Det är innehållet i det pressmeddelande som landskapet skickade ut i går på eftermiddagen med anledning av upphandlingen av etapp 3 av kontorskomplexet Itiden vid Elverksgatan i Mariehamn.

Så mycket mera än det får vi inte veta. Upphandlingsprocessen av det drygt 6 miljoner euro dyra projektet pågår tills det finns ett undertecknat kontrakt. Först efter det blir handlingarna offentliga.

Det innebär att vi inte vet hur många som lämnat anbud på bygget. Finansminister Mats Perämaa (Lib) och fondansvarig Johan Budd säger bara att det var ”flera”.

Om kontraktet ros i hamn är det meningen att sätta i gång med bygget redan inom september. Bygglovet, som redan är beviljat, gäller 1 090 nya kvadratmetrar i tre våningar.

Det tredje huset i kvarteret ska byggas ner mot Klintkajen, söder om det hus som ligger närmast stranden. I dag används området som bilparkering. Den nuvarande parkeringen grävs ut och en parkeringsgrotta anläggs.

Projektet har fått kritik, bland annat av före detta näringsminister Fredrik Karlström som anser att landskapet borde backa till förmån för den privata marknaden. Han ifrågasätter rimligheten i att satsa offentliga miljoner då många privata kontorslokaler står tomma.

Kvarteret Itiden har planerats av arkitekten Micko Koskinen/Mira arkitektstudio. Den första etappen uppfördes 2003–04 och den andra 2007.