DELA
Foto: Stefan Öhberg

”Händelserikt” år för Ömsen

Stormen Alfrida plus lanseringen av sex nya produkter satte sin prägel på Ömsens utveckling förra året. Det framgår i bolagets årsberättelse för 2019.

Skadeprocenten ökade från 71,1 procent 2018 till 88,97 procent. Försäkringsresultatet uppgår till -4,50 miljoner euro, att jämföra med 0,46 miljoner 2018. Enligt vd är dock rörelseresultatet stabilt: 1,53 miljoner euro (-0,85 miljoner). Intäkterna från placeringsverksamheten ökade med hela 33 procent.