DELA

Storförsamling utreds på Åland

Nu utreds förslaget från Finström-Geta församling om ett sammangående med Saltvik, Sund-Vårdö och Brändö-Kumlinge församlingar till en enda gemensam församling på norra Åland.

Utredningsman är Lars-Runar Knuts, som ska kartlägga för- och nackdelar med ett sammangående. Han ska se till både ekonomin och verksamheten och prata med församlingsanställda och förtroendevalda.

– Den stora fördelen med en sammanslagning ligger på administrationen. Vi kanske inte längre behöver fyra kyrkoherdar som sysslar med ledning och förvaltning, fyra ekonomer och fyra kanslister. Det man sparar in kan kanaliseras till församlingsverksamheten, som ju är det viktigaste församlingarna sysslar med.

Med en kyrkoherde och några präster kunde det vara möjligt att fortsättningsvis hålla gudstjänster i varje kyrka varje söndag – men Lars-Runar Knuts verkar inte tro att det är realistiskt i längden. Som exempel nämner han att det redan nu är gudstjänst bara varannan söndag i Brändö och Kumlinge.

Att pastorskanslier stängs tror han inte.

– Nackdelen med en stor församling är att medlemmarna kanske inte känner sig hemma i denna förhållandevis stora församling. För att råda bot mot detta kan det bildas kapellförsamlingar.