DELA

Han jobbar för smittfria fiskodlingar

Åland var precis i slutfasen av sitt mångåriga bekämpningsprogram av fisksjukdomen VHS. Då slog en annan fisksjukdom, IHN, till. Jacob Ridderborg, veterinär vid Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet med ansvar för provtagning och tillsyn ute på fiskodlingar, har haft hektiska dagar.