DELA
Foto: Jeremic Slavoljub

Han hoppas på framtid för Pixnekliniken

Landskapsregeringens socialminister Wille Valve (MSÅ) vädjar för den nedläggningshotade Pixneklinikens framtid.
Det gör han i ett brev till styrelsen för Kårkulla samkommun och Finlands social- och hälsovårdsministerium. Kårkulla samkommuns styrelse vill lägga ner missbrukskliniken i Malax vid årsskiftet. Fullmäktige tar upp frågan den 12 oktober. Pixnekliniken är den enda i Finland som erbjuder missbrukarvård på svenska och det är något som Wille Valve tar fasta på i breven.

Fråga för kommunerna

Men det är kommunernas ansvar att missbrukarvården fungerar, konstaterar Valve.

– Vi kan inte ingå avtal å våra kommuners vägnar. Vi kan heja på och understöda men initiativen ska komma från dem. I Österbotten förs diskussioner på kommunnivå om hur kliniken kan räddas. Ålands kommunförbund vore en naturlig part om ett initiativ ska komma från Åland, tycker ministern.

– Det gäller även Mariehamn. Många missbrukardygn som köpts på Pixne har kommit från stan.

Vad händer om Pixenkliniken läggs ner?

– Vi tittar på alternativ, eventuellt finns det sådana i Sverige. Där är systemet annorlunda med många privata institutioner. Det kan hända att kommunerna kommer till andra slutsatser.