DELA
Foto: Privat

Han får stipendium av drottning Silvia

Åländske doktoranden Soheil Mahdi i Stockholm ska få ta emot ett stipendium av drottning Silvia.

– Jag träffar henne den 31 januari när min handledare professor Sven Bölte och jag tar emot stipendiet.

Vad är det för stipendium?

– Det är ett forskningsstipendium för ett projekt som vi bedriver relaterad till ADHD och Autismspektrumtillstånd på Karolinska Institutet Center of Neurodevelopmental Disorders.

Hur stort är stipendiet?

– Det är på 120 000 svenska kronor.

Vilken är din koppling till Åland?

– Jag är född och uppvuxen i Mariehamn och mina föräldrar bor ännu där. De var med i den första gruppen flyktingar som kom till Åland från Iran på 1980-talet. Jag är själv 27 år nu.

Kan du berätta lite mer om vad din forskning går ut på?

– Jag är psykolog och doktorand. Har forskat inom ADHD och autismspektrumtillstånd i fem år. Vår forskning handlar om att utveckla instrument för bedömning av vardagsfunktion vid ADHD och autismspektrumtillstånd. Det kan röra sig om skattningsformulär och intervjufrågor.

Läs mer i måndagens Nya Åland!