DELA

Hamnparkeringen ”tillfredsställande”

Parkeringen i Västra hamnen fungerar. Det konstaterar stadens infrastrukturförvaltning.

Två stadsfullmäktigeledamöter, Anders Holmberg (Ob) och Arash Ghasemi (S), vill i var sin motion förbättra parkeringssituationen vid Västra hamnen som enligt dem fungerar dåligt i dag. Dessutom har fullmäktigeledamot Barbro Sundback (S) lämnat in ett initiativ om att boende i området känner sig inmurade av parkerade bilar och hon efterlyser också en helhetssyn av hela parkeringen.

Alla tre får samma svar av infrastrukturförvaltningen: Parkeringssituationen är tillfredsställande. Man hänvisar dels till en parkeringsundersökning som gjordes i februari och dels till ett utlåtande från Mariehamns hamn.

– Vid långtidsparkeringen (64 platser) vid Vikingterminalen är det i princip alltid fullbelagt, enstaka lediga platser har dock noterats. Det har också, vid mätningen, framgått att samtliga fordon, förutom ett, under en två veckors period roterar, vilket betyder att parkeringen i stort kan anses fungera som det kan förväntas för en långtidsparkering, skriver man i beredningen.

Mariehamns hamn är av samma åsikt, det finns lediga platser och långtidsparkerarna roterar.

– Införande av en P-Automat på hamnens långtidsparkering skulle innebära att man ökar trycket på det närliggande gatorna runt hamnen. Skall det införas parkeringsavgifter så bör man införa detta i hela området kring hamnen, skriver bolaget.

Nämnden behandlar frågan i kväll.