DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>ALLTID FULL Många letar förgäves efter en plats på långtidsparkeringen. Infrastruktursektorns utredning visar att det bara var en bil som stod kvar längre än de två veckor som en parkeringsutredning pågick, resten roterade.

Hamnparkeringen ”tillfredsställande”

Parkeringen i Västra hamnen fungerar. Det konstaterar stadens infrastrukturförvaltning.

Två stadsfullmäktigeledamöter, Anders Holmberg (Ob) och Arash Ghasemi (S), vill i var sin motion förbättra parkeringssituationen vid Västra hamnen som enligt dem fungerar dåligt i dag. Dessutom har fullmäktigeledamot Barbro Sundback (S) lämnat in ett initiativ om att boende i området känner sig inmurade av parkerade bilar och hon efterlyser också en helhetssyn av hela parkeringen.

Alla tre får samma svar av infrastrukturförvaltningen: Parkeringssituationen är tillfredsställande. Man hänvisar dels till en parkeringsundersökning som gjordes i februari och dels till ett utlåtande från Mariehamns hamn.

– Vid långtidsparkeringen (64 platser) vid Vikingterminalen är det i princip alltid fullbelagt, enstaka lediga platser har dock noterats. Det har också, vid mätningen, framgått att samtliga fordon, förutom ett, under en två veckors period roterar, vilket betyder att parkeringen i stort kan anses fungera som det kan förväntas för en långtidsparkering, skriver man i beredningen.

Mariehamns hamn är av samma åsikt, det finns lediga platser och långtidsparkerarna roterar.

– Införande av en P-Automat på hamnens långtidsparkering skulle innebära att man ökar trycket på det närliggande gatorna runt hamnen. Skall det införas parkeringsavgifter så bör man införa detta i hela området kring hamnen, skriver bolaget.

Nämnden behandlar frågan i kväll.