DELA
Foto: Jonas Edsvik

Hamnlån fråga för HFD

Marcus Måtar vill ha ett verkställighetsförbud mot Mariehamns stads lån till dotterbolaget Mariehamns hamn.

Han vänder sig nu till Högsta förvaltningsdomstolen efter avslag från Ålands förvaltningsdomstol.
Det var i april som stadsfullmäktige i Mariehamn klubbade ett lån på tre miljoner euro till sitt dotterbolag Mariehamns hamn ab.

I egenskap av privatperson lämnade juristen Marcus Måtar in både besvär och en anhållan om verkställighetsförbud mot lånet. Hans kritik mot beslutet var att staden redan hade lånat ut 20 miljoner i och med att hamnbolaget köpt egendom av staden och inrättat ett arrendekontrakt som inte tillåter att egendomen används som säkerhet.

Transaktionen skulle innebära att staden inte har någon garanti för att få tillbaka sina 20 miljoner, konstaterade Marcus Måtar.

– En bankdirektör skulle bli åtalad för ett sådant agerande, sa han då till Nya Åland.

I juni beslöt Ålands förvaltningsdomstol, ÅFD, att avslå Marcus Måtars besvär och anhållan.

Nu överklagar Marcus Måtar förvaltningsdomstolens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. Han yrkar på att man upphäver ÅFD:s beslut och anhåller om ett verkställighetsförbud på lånet till Mariehamns hamn.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!