DELA
Foto: Annica Lindström<07_Bildrubrik>STÄLLDES IN Åklagaren hade inte hunnit få alla handlingar i målet och rättegången skjuts därför upp till juni.

Hamnen i rätten för miss kring miljökrav

Stadens hamnverk har åtalats för att man inte uppfyllde ÅMHM:s alla miljökrav i tid.

– Rättegången är slöseri med skattebetalarnas pengar, säger Roger Jansson (MSÅ).
Man skall lyda myndigheterna in i minsta lilla detalj, annars kan det gå illa. Det får Mariehamns stad nu lära sig och det i tingsrätten.

Då före detta hamnverket i Mariehamn i februari 2012 beviljades miljötillstånd för Västra hamnen ställde Ålands hälso- och miljöskyddsmyndighet vissa krav som skulle åtgärdas inom ett år.

Då ÅMHM ett och ett halvt år senare utförde en inspektion upptäckte man att vissa av de kraven inte var uppfyllda.

Dagvattenbrunnarna i hamnområdet hade inte försetts med brunnsfilter och avstängningsanordningar, man hade inte redovisat verksamheten i en driftjournal och man hade inte regelbundet gjort de kontroller av hamnens kylanläggning som stadgas i ozonförordningen.

Då någon inte vidtar åtgärder som ÅMHM kräver i tillstånd och beslut måste myndigheten enligt lag göra en polisanmälan. Så också i det här fallet, ÅMHM polisanmälde Mariehamns stad.

I januari i fjol lämnade polisen över sin utredning till åklagaren för åtalsprövning och det ledde i sin tur till åtal för brott mot landskapslagen om miljöskydd.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!