DELA
Foto: Ida K Jansson

Hamnbolaget byggherre för Pommerns docka?

Hur ska ansvaret fördelas och vem ska ha insyn i hur arbetet med Pommerns docka framskrider?

Den frågan grunnar stadsstyrelsen på. Ärendet bordlades vid mötet den 14 september.
Entreprenadavtalet för dockbygget undertecknades den 21 augusti. Dockan ska vara klar om ett drygt år, senast den 3 december 2018.

Men hur ska projektorganisationen se ut under byggtiden? Ska den ursprungliga kommitté som tillsattes i mars 2015 fortsätta eller ska någon annan ta över?

Så här har stadsledningen resonerat: Anslaget för Pommern finns under stadsledningen där det inte finns någon beställarkompetens för stora byggentreprenader. Det finns det däremot inom Mariehamns Hamn Ab och enligt stadsledningen är det effektivast att ge det stadsägda hamnbolaget i uppdrag att fungera som byggherre och beställare för stadens räkning. Samtidigt övergår hela ansvaret till bolaget.

För att det ska fungera bör hamnbolaget dels hålla kontakt med stadsledningen som sköter finansieringen och landskapsandelarna, dels med stadens infrastruktursektor ifall bolaget behöver hjälp med det tekniska. Dessutom bör landskapsregeringen som stor medfinansiär ha möjlighet till insyn och sjöfartsmuseet bör som slutlig nyttjare hållas underrättat.

Läs mer i måndagens Nya Åland!