DELA
Foto: Joakim Holmström

Hammarlänningar uppmanas spara på vattnet

Boende i Hellesby, Frebbenby, Marsund, Öra och Torpområdet med kommunalt avlopp uppmanas spara på vattnet vid dusch, etc. Skälet är att eldistributionen till pumpstationer ännu inte fungerar. Ju lägre vattenförbrukning, desto mindre lägre miljöpåverkan från avloppsvatten vid pumpstationerna. Uppmaningen kommer från kommunkansliet i Hammarland. (ss)