DELA
Foto: Stefan Öhberg

Halverad vinst för Lundqvistrederierna

Lundqvistkoncernerna Alfa och Hildegaard redovisar klart sämre siffror än för ett år sedan.

Men den sammanlagda vinsten är över 18 miljoner euro och resultatet det näst bästa under de senaste fem åren.
Både Alfa- och Hildegaardkoncernen hade en klart lägre omsättning och ett lägre resultat under perioden april 2016–mars 2017 än under april 2015–mars 2016.

Men samtidigt kammade bolagen som ingår i koncernerna in vinster på drygt 18, miljoner euro, skulderna är mycket låga och soliditeten 98 respektive 99 procent.

Alfas omsättning landar i år på drygt 45,8 miljoner mot drygt 53,1 i fjol. Resultatet minskar med nästan 10 miljoner från drygt 21,7 till knappt 12. Motsvarande siffror för Hildegaards del är en omsättning på drygt 11,4 miljoner mot 14,6 och ett nästan halverat resultat från året innan, knappt 6,2 miljoner mot drygt 12.

– Det här beror på att föregående år var exceptionellt bra, säger Lundqvistrederiernas vd Ben Lundqvist.

Det framgår tydligt av årsredovisningarnas tabeller över den ekonomiska utvecklingen sedan 2013: Fjolårets resultat var en uppstickare, årets är det näst bästa på listan.

– Jag är relativt nöjd. Det är ett jättebra resultat med tanke på att konjunkturen för tankfartyg är mycket svag just nu, säger Lundqvist.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!