DELA
Foto: Johan Orre<07_Bildrubrik>LEDER President Tarja Halonen leder Ålandskommittén, som har sex åländska ledmöter.

Halva Ålandskommittén står utanför lagtinget

Av de sex åländska ledamöterna i Ålandskommittén sitter tre personer inte längre i lagtinget.
Ålandskommittén tillsattes 2013 för att ta fram ett förslag till den nya självstyrelselagen, som ska vara klar 2022. I kommittén finns representanter för rikspartierna och för de åländska lagtingspartierna. Gruppen leds av president Tarja Halonen och vice ordförande är avgående lagtingsledamoten och före detta riksdagsmannen Gunnar Jansson.

Men efter söndagens lagtingsval sitter hälften av de åländska medlemmarna inte längre i lagtinget. Varken Barbro Sundback (S), Roger Jansson (MSÅ) eller Danne Sundman (MSÅ) fick tillräckligt med röster.

– Vi hade möte med presidiet nu på morgonen (läs måndag) och hela kommittén samlas på onsdag. Då ska vi ta ställning till hur vi ska hantera den här frågan, säger Gunnar Jansson.

Inte heller hur partistrukturen i kommittén ska se ut är helt självklart. Sedan Danne Sundman lämnade Obunden samling för Moderat samling har det senare partiet haft två representanter. När nu Obunden samling på nytt har en lagtingsgrupp är frågan om den i stället borde vara representerad. Och hur blir det med Åländsk demokrati, ska de också ha en plats?

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!