DELA
Foto: Jonas Edsvik

Hälsokontroller ännu inte på plats, fortsatt tyst från ministeriet

De hälsokontroller som ska vara på plats från och med i dag måndag saknades ännu vid Rosellas första anlöp från Kapellskär. Social- och hälsovårdsministeriet har ännu inte bekräftat att de tar på sig kostnaderna för testningen av inresande.

– Avsikten från vår sida är att starta med hälsokontrollerna idag, säger Joel Bremius, jurist vid landskapsregeringen, på måndag vid lunchtid.

– Lagen möjliggör stickprovskontroller när det gäller kontroll av intyg vid gränsen. Däremot inte när det gäller testning. Alla som är skyldiga att testa sig ska göra det också. Det är individens skyldighet att kontakta hälso- och sjukvårdsmyndigheten.

Såvitt Joel Bremius kände till hade det ännu inte kommit något svar från hälso- och sjukvårdsministeriet på den skrivelse som landskapsregeringen skickade i fredags. I skrivelsen begär landskapsregeringen att social- och hälsovårdsministeriet omedelbart bekräftar att man avser ersätta de faktiska kostnaderna för testsystemet innan det skalas upp med hjälp av externa aktörer. Som Nya Åland berättat tidigare har Ålands hälso- och sjukvård avtalat med det privata företaget Medimar om att de sköter testningen av inresande mellan den 12 och 25 juli.

– Vad jag känner till har vi ännu inte fått svart på vitt på att de betalar, säger Joel Bremius.

”Landskapsregeringen avser inte att föreslå för lagtinget att medel för självstyrelsens finansiering ska användas för ändamålet, eftersom detta hör till rikets lagstiftningsbehörighet och då det är rikets ansvar att det finns tillräckliga medel för att verkställa lagen”, heter det i skrivelsen.