DELA
Foto: Ida Jansson

Hallbygge stärker Kökarföretag

Landskapet stöder Kökarföretagaren Johannes Janssons byggsatsning med 95 000 euro.
Hans firma Kökar Service sysselsätter i dag sju personer. Arbetsutrymmen och ett fullproppat lager finns i en gammal ladugård i Österbygge.

En ny produktionshall ska ger företaget möjligheten till en jämnare och mer effektiv produktion.

– Med en sådan ska vi kunna producera hus under tak och montera dem när vi har bra väder.

Kostnaden för den nya hallen beräknas bli 337 000 euro. Landskapsregeringen stöder satsningen med 30 procent av kostnaderna – högst 95 466 euro.

Resten finansierar Johannes Jansson med egna medel och banklån.

– Tidigare har jag själv varit skeptisk mot stöd men jag har sett vilken positiv inverkan det har. Och jag skulle inte kunna göra det här utan stöd.

Satsningen innebär investeringar som ger momsintäkter och jobb som ger skatteintäkter. Så det är en god investering för både företaget och den offentliga sektorn, tycker Johannes Jansson.

Läs mer i fredagens Nya Åland!