DELA

Hållbar turism dryftas på Åland

Nästa vecka träffas den parlamentariska Östersjökonferensens (BSPC) arbetsgrupp för hållbar turism på Åland.

Arbetsgruppen är på Åland måndag och tisdag.

Värd för mötet är Ålands lagtings BSPC delegation genom Sara Kemetter som också är vice-ordförande i arbetsgruppen. I mötet deltar ett tjugotal personer, sägs i ett pressmeddelande.

Övriga medlemmar i Ålands delegation är Annette Holmberg-Jansson, Ingrid Johansson och Jörgen Pettersson som också deltar i mötet.

– I programmet ingår presentation av den åländska turismen och dess hållbarhetsaspekter av näringsminister Camilla Gunell, hållbarhetsutvecklare Mikael Larsson, Visit Ålands vd Lotta Berner-Sjölund och Mathantverks projektchef Harriet Strandvik (bilden). Vidare kommer arbetsgruppen att få en presentation av Elias Lindström som deltog i BSPC:s ungdomsforum tidigare i år.

Arbetsgruppen håller sina möten på Silverskär där man ska gör klart sin slutrapport som ska presenteras vid BSPC:s årliga konferens i Hamburg i början på september.