DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>ÖDESDIGERT En stängning eller neddragning av Guttorps verksamhet skulle ha ödesdigra konsekvenser för fisketurismen på Åland, skriver insändarskribenten.

Guttorp viktigt för den åländska turismen

Fisketurismen på Åland ökar, vilket ställer krav på att upprätthålla en god tillgång av fisk i de åländska vattnen även i framtiden. En stängning eller neddragning av Guttorps verksamhet skulle ha ödesdigra konsekvenser för fisketurismen på Åland.

Branschens och Visit Ålands marknadsföring av Åland som fiskedestination har över åren resulterat i flera timmar TV-synlighet och mängder av reportage som lyft destinationen och stärkt varumärket Åland, både runt om i Norden och i Europa. Utan fisk i vattnet går marknadsföringsinsatserna om intet.

Populäraste arterna för sportfiskare är gädda, abborre och havsöring. Havsöringsfisket är en mycket viktig del av den åländska fiskeprodukten och utgör en viktig säsongsförlängare. I synnerhet havsöringsfisket är helt beroende av årliga utsättningar.

En god tillgång av fisk i kombination med den höga standard som de åländska fiskeguiderna och stugbyarna i dag erbjuder sina gäster är en förutsättning för goda fiskeupplevelser.

För att säkerställa att Guttorps verksamhet fortsätter föreslår Visit Ålands styrelse, att landskapet tillsammans med branschen utreder möjligheterna att t.ex. införa en fiskevårdsavgift för att garantera Guttorps fortsatta verksamhet.

Undertecknade understryker betydelsen av att Guttorps fiskodling fortsätter sin verksamhet för att säkerställa utplanteringar av fisk över hela Åland även i framtiden.

Med vänlig hälsning,

Visit Ålands styrelse