DELA
Foto: Stefan Öhberg

Gunell och Nordlund får Folktingets medaljer

Vice lantrådet Camilla Gunell (S) och lagtingsledamoten Roger Nordlund (C) tilldelas det finlandssvenska Folktingets förtjänstmedaljer på fredag.
Medaljerna ges till personer som gjort ”en betydande personlig insats i arbetet för den svenskspråkiga befolkningen och den svenska kulturen i Finland.”

I motiveringarna skriver Folktinget bland annat att Camilla Gunell ”har ett brett kontaktnät med finska och nordiska politiker och hon har målmedvetet lyft fram språkfrågorna, bland annat genom att ingå i arbetsgruppen som tog fram Finlands första nationalspråksstrategi och genom att leda det åländska språkrådet.”

Roger Nordlund har ”konsekvent lyft upp de svenska frågorna”.

– Han har under sin långa politikerbana verkat som brobyggare mellan statsmakterna i Finland och i Sverige, och bidragit till ökad förståelse för svenskans ställning på Åland och i Svenskfinland.

Camilla Gunell och Roger Nordlund får sina medaljer vid en ceremoni på landskapsregeringen på fredag.