DELA
Foto: Stefan Löfvén, Camilla Gunell och Kristina Persson: Svenska regeringskansliet

Gunell och Löfven i samarbete

Vid dagens möte i Stockholm enades lantrådet Camilla Gunell och Sveriges statsminister Stefan Löfven om att gemensamt driva ett samarbetsprojekt i form av en tvådagars konferens med temat Kvinnligt ledarskap i Norden.
– Seminariet skulle beröra kvinnliga ledare som förebilder, i relation till traditionella strukturer, medierna och kvinnligt ledarskap som förnyelsefaktor. Konferensen föreslås äga rum på Åland under hösten och ska leda till erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande mellan kvinnliga ledare och medarbetare i Norden, sägs i ett pressmeddelande.

På förmiddagen träffade Gunell utrikesminister Margot Wallström och man diskuterade om det aktuella politiska läget på Åland och i Finland.

Vid mötet på Rosenbad deltog statsminister Stefan Löfven och Kristina Persson som är minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

– Frågorna kring gemensamma regelverk för Östersjöns miljö lyftes upp i diskussionen och alla var överens om att starkare gemensamma insatser måste göras för att rädda Östersjön. Även frågorna kring gränshinder, eltariffer och utvecklingsmöjligheter kring Åland som transitland för el samt SVT Play och därtillhörande upphovsrättsfrågor berördes.

Lantrådet bjöd in statsministern att besöka Åland.