DELA

Grundlagsutskottet kritiserar att Åland inte hörts

Självstyrelselagen borde ändras och finländsk lagstiftning bli bättre på att involvera Åland. Det konstaterar riksdagens grundlagsutskott som gjort ett utlåtande över hur social- och hälsovårdsreformen genomförs.