DELA
Foto: Nina Smeds

Grundlagsutskottet kräver överenskommelseförordning för Åland

Grundlagsutskottet upphäver delar av riksregeringens förordning om användningen av fyra paragrafer i beredskapslagen.

– Den kommer att behöva avgränsas så att den tydligt inte gäller på Åland, skriver Mats Löfström i ett pressmeddelande.

Paragraferna, som berör bland annat hur vårdkapaciteten ska tryggas och hur kommunikationen kring pandemin ska ordnas, ska träda i kraft i riket i morgon. Men grundlagsutskottet upphäver de delar av förordningen som berör Åland. Det har hela tiden kommunicerats från riksregeringen, bland annat i deras egna promemorior, att paragraferna inte ska gälla på Åland, men i förordningstexterna står det att hela landet berörs.

– Därför är det lite mystiskt att själva förordningen inte var i linje med bakgrundsarbetet. Det kan ha att göra med att det varit så bråttom att det skett ett misstag. Det är ingen dramatik i saken, men det är så klart viktigt att det blir rätt och grundlagsutskottet rättar nu till detta. Det har ingen betydelse för bekämpningen av spridningen av coronaviruset utan handlar mer om juridik än politik, skriver Mats Löfström.

”Nya juridiska vatten”

I samband med behandlingen av ärendet konstaterade grundlagsutskottet återigen att den särskild överenskommelseförordning behövs angående beredskapslagen och Åland och att en sådan bör påbörjas senast efter att pandemin är över.

– Vi har på många sätt rört oss på helt nya juridiska vatten under hela pandemin både generellt och i förhållande till självstyrelsen. Jag tycker att vi lyckats rätt väl med att hela tiden hitta en balans i grundlagsutskottet även om det varit komplicerade saker och tidspressen varit hård. Detta så att självstyrelsen respekteras utan att det för den sakens skull äventyrar smittskyddsarbetet. Här är inget nollsummespel och här bör inte heller finnas någon politisk prestige. Det är i allas intressen att det fungerar optimalt, skriver Löfström.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp