DELA
Foto: Stefan Öhberg

Grundlagsutskottet: Åland måste behandlas lika

Grundlagsutskottet godkände på torsdagseftermiddagen ett utlåtande om fortsatta inresebegränsningar som kräver att Åland likabehandlas.
– Jag är mycket nöjd, säger åländske riksdagsmannen Mats Löftröm.

Grundlagsutskottet avslutade idag sin behandling av regeringens lagförslag om förlängda inresebegränsningar. Regeringen hade föreslagit att de nu rådande inresebegränsningarna oförändrat skulle förlängas till den 31 december 2021, vilket hade lett till att Åland fortfarande inte skulle fått samma undantag som regionerna i norra Finland.

I grundlagsutskottets utlåtande konstateras dock att Åland måste behandlas lika som områdena uppe i norr, där man alltså fått undantag från inresebegränsningarna med hänvisning till att de är gränsregioner till Sverige.

Utskottet skriver nu att gränstrafiken mellan Åland och Sverige bör granskas på samma sätt som undantagen för de nordliga gränsområdena.

Kritisk till gröna listan

Utskottet ställer sig dessutom kritiskt till hur den ”gröna listan” av länder utformats, och rekommenderar dessutom att social- och hälsovårdsutskottet slopar kravet på ett andra test vid inresa om man inte är vaccinerad, eftersom detta är byråkratiskt och kostar pengar.

”Jag är mycket nöjd över dessa ställningstaganden”, skriver Mats Löfström i ett pressmeddelande på torsdagen.

”Det är glädjande att utskottet enhälligt ställde sig bakom dessa skrivningar som också har delats av de sakkunniga professorerna vi hört”.

Löfström har engagerat sig mycket ifrågan och skriver att det ur grundlagens perspektiv inte är någon skillnad på land- och havsgräns.

”Därför är det enda rätta att Åland behandlas lika som områdena uppe i norr. Nu väntar vi på att social- och hälsovårdsutskottet kommer med sitt betänkande och att ministeriet sedan rättar till det här”, avslutar Löfström sitt meddelande.

 

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp